Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, iż od dnia 1 marca 2020 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Fundację „Festiwal Biegów” z siedzibą w Niskowej 161, (dalej „Fundacja”), Pani/Pana danych osobowych w związku z korzystaniem z aplikacji mobilnej „Festiwal Biegów – Bieganie 365” (dalej „Aplikacja”).

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzania informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Festiwal Biegów” z siedzibą w Niskowej 161, kod pocztowy: 33-395 Chełmiec, KRS 0000455795 – właściciel Aplikacji.

2. Telefoniczny kontakt dla osób dzwoniących z Polski oraz z zagranicy z Fundacją w sprawach dotyczących Aplikacji jest możliwy pod numerem telefonu: +48 22 583 11 55. Adres e-mail: aplikacja@festiwalbiegow.pl.

3. Zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację, w celach:

a. otrzymywania za pośrednictwem wiadomości tekstowej, wysłanej do aparatu telefonicznego (smartfona) z Aplikacji, powiadomień elektronicznych zawierających treści zawarte w tej Aplikacji;

b. otrzymywania newslettera Fundacji oraz informacji promujących biegi organizowane i współorganizowane przez FFB.

4. Odbiorcami danych mogą być pracownicy, współpracownicy oraz podwykonawcy Fundacji.

5. W powyższych celach Fundacja będzie zbierała i wykorzystywała dane osobowe podane w formularzu tworzenia konta w Aplikacji w części „Moje starty”.

6. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania wymienionych danych jest zgoda użytkownika Aplikacji wyrażona poprzez utworzenie konta użytkownika w części „Moje starty”.

7. Użytkownika aplikacji mobilnej „Festiwal Biegów” ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu ewentualnego odwołania zgody lub po odwołaniu zgody, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

9. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również nie będą przetwarzane w formie profilowania.

10. Użytkownik Aplikacji ma prawo do:

a. dostępu do treści danych;

b. sprostowania danych;

c. usunięcia danych;

d. ograniczenia przetwarzania danych;

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

11. Użytkownikowi Aplikacji przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

12. Dane osobowe użytkownika Aplikacji nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.

13. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację prosimy o kontakt pod adresem mailowym festiwalbiegow@festiwalbiegow.pl.Fundacja „Festiwal Biegów”

ul. 161, 33-395 Niskowa

KRS 0000455795

REGON 122813036

NIP 7343519260